Originální benefit pro zaměstnance vedle těch tradičních. Sobotní tvůrčí dílny pro firmy. Všichni si odnesou několik svých jedinečných výrobků. Bude se modelovat, točit na hrnčířském kruhu, malovat a dekorovat.

Ideální jsou termíny do května, než začne čas venkovních aktivit.

Osvědčily se nám čtyřhodinové *) bloky, do kterých se zapojí vždy 3 a 4 účastníci. Začátky v 10.00, 14.00 a 18.00.

Cena za osobu: 2 500 Kč

Místo: Výtvarná dílna, Komunitní centrum Matky Terezy (KCMT), U Modré školy 1, Praha 11

*) Počítáme vyučovací hodiny po 45 min.

Máte zájem nebo chcete více informací?

Napište nám